Okoneckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną powstałą z połączenia M-GOK w Okonku z Biblioteką Publiczną im. Czesława Miłosza w Okonku i Punktami Bibliotecznymi w: Lędyczku, Lotyniu i Pniewie.

W skład OCK wchodzą również świetlice wiejskie: Brokęcino, Borucino, Chwalimie, Ciosaniec, Lędyczek, Lubniczka, Łomczewo, Pniewo i Węgorzewo.

Do podstawowych zadań instytucji kultury należy:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artstycznego
- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych

Okoneckie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w obiekcie przy ul. Leśnej 35 w Okonku, pozyskanym przy udziale środków unijnych. Wyposażony jest w nowowczesny sprzęt multimedialny umożliwiający jego wszechstronne wykorzystanie.

Centrum Kultury prowadzi koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, wokalne. Przy OCK działa również chór " Sonata" . Plan działalności OCK oparty jest na realizacji obchodów i uroczystości, które wpisały się w kalendarz imprez uznanych przez środowisko gminy Okonek.  Do nich należą:
- Dni Okonka
- Dzień Ziemi- Majówka
- Dożynki
- Jarmark świąteczny i wiele innych...

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6159

Utworzono dnia: 04.04.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

21.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.07.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna