Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Chór "Sonata"

Środa, 2 lutego 2011 roku. Tę datę oficjalnie przyjęliśmy jako dzień powstania chóru. W sali kina „Włókniarz” spotkała się grupa osób, w większości członków chóru parafialnego z Okonka, z pracującą jako instruktor w MGOK Panią Lilią Czaja. Inicjatorką była Pani Marzena Kroll, wówczas dyrektor ośrodka.

Pierwsze przesłuchania, towarzyszący temu stres, niepewność, obawy jak wypadniemy. Trochę na początku byliśmy spięci, ale szybko przełamaliśmy pierwsze lody i okazało się, że my się nadajemy do tego przedsięwzięcia, a nasza nowa „szefowa” będzie w stanie z tego zespołu stworzyć chór. Plan był bardzo ambitny. Termin debiutu wyznaczony. Występ z okazji Dnia Kobiet za miesiąc, 8 marca.

Koncert z naszym udziałem w sali kina „Włókniarz” udał się. Chór zabrzmiał, jak prawdziwy chór, soliści swoje partie odśpiewali nie bez tremy, bo to przecież nie jest łatwym zadaniem stanąć samemu „oko w oko” z publicznością, która choć życzliwa, każdy poważny fałsz wychwyci. Już pierwsze reakcje widzów były żywe i życzliwe, a opinie po występie pozytywne.

Do przerwy wakacyjnej chór wystąpił jeszcze pięć razy, prezentując podczas występów festynowych głównie lekki repertuar rozrywkowy. 7 maja w Lędyczku popołudniowy występ podczas zakończenia Memoriału im. Henryka Głębockiego, Bez wielkiej sceny, ale atmosfera i przyjęcie bardzo dobre.

29 maja pierwszy raz wyjechaliśmy poza gminne opłotki, do Jastrowia, by pokazać się w towarzystwie innych zespołów. Odbywał się tam połączony z Targani Rękodzieła Artystycznego organizowanymi przez LGD „Naszyjnik Północy” festyn z okazji Dni Jastrowia. Występ okazał się bardzo udany i obejrzało go wiele osób z dość odległych stron. Po raz pierwszy użyliśmy naszej nowej nazwy - Chór „Sonata”.

Tydzień później, 4 czerwca występ w trakcie obchodów Dni Okonka. Zaśpiewaliśmy na stadionie miejskim, przy wypełnionych trybunach, a duża publiczność, która nas oglądała, odebrała występ bardzo dobrze, nie szczędząc braw.

19 i 23 czerwca dwukrotnie wystąpiliśmy na festynie parafialnym w Okonku. Na tej kameralnej scenie większość z nas czuła się jak u siebie. W imprezach organizowanych przez ks. proboszcza Jana Rataja większość występowała już wcześniej w różnych rolach. Specyficzna atmosfera panująca na nich, brak barier emocjonalnych oraz dobra zabawa pozwalają na występy bez większej tremy, a żywo reagująca publiczność jest zawsze najlepszym podziękowaniem za pracę oraz trudy przygotowywania występu.

Ten występ był już ostatnim przed letnimi wakacjami, ale praca nie ustawała, gdyż po ich zakończeniu czekały nas na początku września trzy występy, do których przygotowania trwały już od ponad miesiąca i każdy z nas miał już przygotowany pakiet do ćwiczeń domowych

Profesjonalne przygotowanie repertuaru, to praca domowa dyrygenta, ale Lilia Czaja, osoba z tak dużym doświadczeniem i sporym już przecież dorobkiem artystycznym, opanowała zespół, scaliła go, zdyscyplinowała i przez to szybko rosła lista utworów, które już opanowaliśmy i mogliśmy pokazywać publicznie. W tym miejscu koniecznie trzeba dodać, że niezaprzeczalnie spory wkład pracy w ułożenie głosów i technikę śpiewu  włożył ks. wikariusz Jacek Zdoliński, opiekujący się wcześniej przez dwa lata śpiewakami chóru parafialnego.

Wrzesień, to czas dożynek, tradycyjnie obchodzonych Świąt Plonów. Już 3 września reprezentowaliśmy naszą gminę w programie artystycznym towarzyszącym Dożynkom Powiatowym, których organizatorem była Gmina Krajenka. Przygotowany program bardzo się podobał i otrzymaliśmy oprócz braw, również wiele podziękowań od gości dożynkowych.

Po tygodniu następne dożynki, tym razem gminne, w Lotyniu. Wystąpiliśmy na zakończenie części artystycznej, prezentując najlepsze utwory z naszego repertuaru. Po zakończonym brawami i bisem występie usłyszeliśmy wiele miłych słów i zarazem zdziwienia, że jesteśmy nieznani. W miłej atmosferze podczas krótkiej biesiady usłyszeliśmy obietnice, że jeszcze nieraz przyjadą oglądać nasze występy. Na tym koncercie chór wystąpił po raz pierwszy w nowych, jednolitych strojach. Wyposażenie było możliwe dzięki sfinansowaniu przedsięwzięcia przez LGD „Naszyjnik Północy” w ramach realizacji małych projektów, na wniosek przygotowany przez Panią Dyrektor M. Kroll.

Trzeci wrześniowy występ miał miejsce następnego dnia w Czernicach koło Zakrzewa podczas IV Spotkania z Pieśnią Maryjną. Skorzystaliśmy z zaproszenia organizującego imprezę Chóru „Gromada” ze Starej Wiśniewki. To była nasza pierwsza konfrontacja z innymi chórami i w repertuarze poważnym, sakralnym. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i nawiązaliśmy pierwsze kontakty ze środowiskiem  chóralnym. Okazało się to dla nas bardzo przydatne, gdyż krótko po tym spotkaniu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w XIX Krajeńskim Festiwalu Chórów w Górce Klasztornej. Ten festiwal od wielu lat organizuje Oddział Nadnotecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a zaproszenie zespołu niezrzeszonego jest sporym wyróżnieniem. Występ wspólny w towarzystwie dwudziestu innych chórów, a potem występ indywidualny był doświadczeniem nowym i bardzo pouczającym.

10 listopada, Święto Niepodległości w Okonku również, jak w wielu innych miejscach w Polsce miało uroczystą oprawę. W sali kina „Włókniarz” odbył się koncert okolicznościowy, na którym również „Sonata” wykonała kilka wcześniej przygotowanych utworów patriotycznych.

Już następnego dnia zaprezentowaliśmy je ponownie w Gwieździnie, niewielkiej miejscowości   koło Rzeczenicy na zaproszenie dyrektora tamtejszego GOK-u. Po miłym przyjęciu wieczorem tego samego dnia ten sam program przedstawiliśmy w Zakrzewie, gdzie w „Domu Polskim”  odbył się koncert z okazji III Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej. Spotkały się tam wszystkie zespoły chóralne działające na terenie powiatu złotowskiego.

Rok 2011 był bardzo udany. Wystąpiliśmy w trzynastu koncertach, przedstawiliśmy prawie trzydzieści utworów śpiewanych wielogłosowo z partiami solowymi,  które w większości spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, sprawiliśmy wiele przyjemności publiczności, zintegrowaliśmy się jako zespół i nawiązaliśmy wiele nowych znajomości w środowisku kultury.

O wydarzeniach z Naszym udziałem, będziemy teraz na bieżąco informować na łamach strony OCK. Zapraszamy do lektury!

Wacław Bartkowiak